Tentang BIOMA


Sejarah kelahiran dan perkembangan Jurusan Pendidikan (Jurdik) Biologi FMIPA Undiksha Singaraja sangat terkait dengan sejarah perkembangan Undiksha yang lahir dan berkembang melalui liku-liku jalan yang panjang, sejalan dengan dinamika perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.
Dinamika perkembangan lembaga Jurdik Biologi, beberapa kali berubah nama dan atasan. Walaupun beberapa kali berubah status kelembagaan namun misi utamanya relatif tetap, untuk mendidik dan menghasilkan lulusan calon guru Biologi yang profesional, sejalan dengan kemajuan Iptek dan tuntutan jaman. Dinamika perkembangan kelembagaan Jurdik Biologi di atas secara singkat dapat digambarkan seperti pada Tabel 01.
Tabel 01: Dinamika Status Kelembagaan Jurdik Biologi Tahun 1962 – sekarang
No
Tahun
Instansi Induk
Instansi Cabang/ Fak/ Jur
Status Jurs/Prodi
Pengelola
1
1/1/1962 – 9/8/1962
UNAIR
FKIP-UNAIR
Jurusan Ilmu Hayat
Ketua Jurusan
2
9/8/1962 – sep 1963
UNUD
FKIP-UNUD
Jurusan Ilmu Hayat
Ketua Jurusan
3
1963 – 1968
IKIP-Malang
IKIP Malang Cabang Singaraja
Jurusan Biologi
Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Lab Jurusan
4
1968 – 1983
UNUD
FKg
Jurusan Biologi
Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Lab Jurusan
5
1983 – 1993
UNUD
FKIP, Jurusan Pendidikan MIPA
PS Biologi
Ketua PS, Sekretaris PS, Ketua Lab PS
6
1993 – 2001
STKIP Singaraja
Jurusan Pendidikan MIPA
PS Biologi
Ketua PS, Sekretaris PS, Ketua Lab PS
7
2001 – 2006
IKIPN Singaraja
FP MIPA
Jurdik Biologi
Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Lab Jurusan
8
2006 – sekarang
UNDIKSHA
FMIPA
Jurdik Biologi
Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Lab Jurusan
Catatan:
(1)  Pada waktu berstatus FKIP-UNUD (1962-1963), pimpinan dipegang oleh Dr. I. B. Mantra dari UNUD Denpasar.
(2)  Pada waktu menjadi IKIP Malang Cabang Singaraja, pimpinan Institusi dipegang oleh Dekan Koordinator sebagai perpanjangan tangan Rektor IKIP Malang. Sedang Fakultas yang berada di bawah  IKIP Malang Cabang Singaraja, dipimpin Dekan Muda.
(3)  Pada waktu IKIP Malang cabang Singaraja dikembalikan ke UNUD menjadi Fakultas yaitu FKg dan FIP, Koordinasi dari kedua Fakultas dilakukan oleh pembantu Rektor Khusus (PRKh) yang merupakan perpanjangan tangan Rektor UNUD yang berada di Denpasar.
Pejabat sebagai Ketua Jurusan/Program Studi, sekretaris dan ketua/Pengawas Lab. Biologi dari tahun 1962 – sekarang seperti dipaparkan pada Tabel 02.
Tabel 02: Pimpinan Jurdik/PSP Biologi dari tahun 1962 – 2010
No
Tahun
Pejabat Pimpinan Sebagai
Ketua
Sekretaris
Ketua/
Pengawas Lab
1
1962 – 1963
Dr. I.B Mantra
-
-
2
1963 – 1967
Prof. Drs. Nym. Tirta
-
Prof. Drs. K. Sarna
3
1967 – 1978
Drs. I G. Ng. Rai
Prof. Dr. M. Rideng (1972 – 1974 )
Drs. W. Suwirna, M. Pd (1975 – 1978)
Prof. Drs. K. Sarna
4
1978 – 1981
Prof. Drs. Nym. Tirta
Drs. W. Suwirna, M. Pd
Drs. K. Artawan, M.Si
5
1981 – 1983
Drs. Gst. Ngr Rai
Drs. W. Suwirna, M. Pd
Drs. K. Artawan, M.Si
6
1984 – 1988
Dra. I. A. M. Tjandra
G. B. Westra / Drs. K. Artawan, M.Si
Drs. W. Suwirna, M. Pd
7
1988 – 1991
Dr. Md. Rideng, M.Ed
Drs. K. Artawan, M.Si
Drs. Km. Maharta
8
1992 – 1995
Drs. W. Suwirna, M. Pd
Drs. Ngh. Sumardika, M. Pd
Drs. Sanusi. M., M.Pd
9
1996 – 1999
Prof. Drs. Nym. Wijana, M.Si
Prof. Drs. Pt. Budi
Adnyana, M.Si
Prof. Drs. I. B. P.
Aryana, M.Si
10
1998 – 2000
Prof. Drs. Pt. Budi
Adnyana, M.Si
Prof. Drs. I. B. P.
Aryana, M.Si
Drs. Sanusi. M., M.Pd
11
2000 – 2002
Prof. Drs. I. B. P.
Aryana, M.Si
Drs. I.B. Jelantik
S., M.Si
Drs. I G. A. N
Setiawan, M.Si
12
2002 –
5/9 2005
Prof. Drs. Nym. Wijana, M.Si
Dra. Dsk. Md
Citrawati, M.Kes
Drs. Ngh.
Sumardika, M. Pd
13
8/9 2005 –
Des 2005
Drs. I G.A.N. Setiawan, M.Si
Dra. Dsk. Md
Citrawati, M.Kes
Drs. Ngh.
Sumardika, M. Pd
14
2005 – 2006
Dra. Dsk. Md
Citrawati, M.Kes
Drs. Sanusi. M., M.Pd
Drs. Ngh.
Sumardika, M. Pd
15
2006 - 2010
Dra. Dsk. Md
Citrawati, M.Kes
Drs. Sanusi. M., M.Pd
Drs. Wyn Sukra
Warpala, M.Sc/
Drs. Kt. Artawan, M.Si
16
2010 - sekarang
Drs. K. Artawan, M.Si
Drs. Sanusi. M., M.Pd
Drs. Ngh.
Sumardika, M. Pd